Informació i ajuda

93 454 91 09

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Dilluns - Dijous: 9-14h i 15-20h
Divendres: 9-14h

Decàleg de bones pràctiques sobre el foment de l’autoestima i la imatge corporal

El foment de la imatge corporal positiva i una bona autoestima dels ciutadans és un dels objectius principals del Programa de Prevenció i Promoció de la Salut de la Fundació Imatge i Autoestima i de l'Associació Contra l'Anorèxia i la Bulímia. Una de les estratègies de treball fonamentals per a la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària és la col-laboració amb  els mitjans de comunicació i la publicitat per tal que promoguin imatges realistes i saludables i evitin la reproducció d'estereotips o d'imatges poc saludables i nocives.

Tanmateix, a vegades a través dels mitjans de comunicació o la publicitat podem trobar imatges que creiem que són irrespectuoses, nocives o potser no compleixen amb la normativa vigent, i en aquest cas disposem de diferents vies per a denunciar-ho.

La Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya,a l’article 92.1 c), considera il·lícites la publicitat i la televenda que fomenten males pràctiques alimentàries o qualsevol altre comportament perjudicial per a la salut. L’article 96.1 a) estableix que la publicitat i la televenda no han d’incitar directament els menors a comprar un producte o contractar un servei de manera que se n’exploti la inexperiència o la credulitat.
 
La Llei estatal 7/2010, general de la comunicació audiovisual, prohibeix, a l’article 18.3, la comunicació comercial que fomenti comportaments nocius per a la salut. A més, l’article 7.2 no permet, en horari de protecció al menor, l’emissió de comunicacions  comercials que promoguin el culte al cos i el rebuig a l’autoimatge i que apel·lin al rebuig social per la condició física o a l’èxit per factors de pes o estètica.
 
Per tant, si algú detecta una infracció a aquesta normativa, es pot adreçar als organismes amb capacitat per a incidir sobre els anunciants.
- Autocontrol .És l'Associació per a l'autoregulació de la comunicació comercial i gestiona reclamacions on.line
- CAC . Apartat de la Defensa de l’Audiència del Consell de l’Audiovisual de Catalunya on es poden tramitar les denúncies relacionades amb els continguts i la publicitat de conductes nocives i perilloses per a la salut de les persones. Les persones usuàries dels mitjans audiovisuals poden adreçar-se al Consell del’Audiovisual de Catalunya (CAC) per expressar queixes, opinions, suggeriments o consultes, les quals poden fer-se sobre la programació i la publicitat de qualsevol ràdio o televisió, ja sigui pública o privada.
 

Els mitjans de comunicació també poden contribuir a minimitzar el risc de possibles trastorns de la conducta alimentària afavorint un model de bellesa real i saludable, i promovent uns hàbits alimentaris saludables.

Per la seva incidència en l’opinió pública, els mitjans de comunicació són un instrument que pot influir de manera positiva o negativa en aspectes relacionats amb la salut de la població i, molt especialment, amb els TCA. En la gènesi d’aquestes malalties, la influència dels aspectes socioculturals és molt important. En aquest sentit, la presència en els mitjans de comunicació dels TCA, que són patologies complexes i amb causes molt diverses, i especialment el tractament que se’n fa en els diversos gèneres i formats (informació, ficció, publicitat, etc.), tenenuna gran transcendència ja que incideixen en la dieta, en els hàbits alimentaris i en
la imatge física. La difusió de determinats continguts pot ajudar a generar actituds iconductes saludables de la població. Per contra, un tractament incorrecte pot coadjuvaral desencadenament d’aquestes malalties.
 
És important que des dels mitjans de comunicació es fomenti la diversitat de models (corporals, de bellesa...) i que el valor recaigui precisament en aquesta diversitat com una riquesa en si mateixa.
 
L'acció dels mitjans de comunicació també és significativa en la mesura que poden difondre models més realistes, tot evitant la projecció pública d'estereotips susceptibles de ser contraris a la salut i defugint també identificar i valorar les persones exclusivament pel seu aspecte físic.
 
Els professionals dels mitjans audiovisuals han de ser sensibles i rigorosos davant d'unes malalties greus que apareixen cada cop en edats més primerenques, atesa la influència.
 
La Fundació Imatge i Autoestima ha publicat un Decàleg de bones pràctiques sobre el foment de l’autoestima i la imatge corporal . El Decàleg és un instrument amb pautes per a promoure una imatge corporal positiva, diversa, realista i respectuosa.
 

El Consell de l'Audiovisual de CAtalunya també ha elaborat i publicat unes  Recomanacions sobre el tractament de l’anorèxia i la bulímia nervioses als mitjans audiovisuals.

  • Família que acompanya amb amor i fermesa
  • Persona amb consciència de malaltia i motivació pel canvi
  • Escola que actua amb rapidesa i coneixement davant un cas
  • Tractament especialitzat
  • Millora significativa del pronòstic de curació