Informació i ajuda

93 454 91 09

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Dilluns - Dijous: 9-14h i 15-20h
Divendres: 9-14h

Serveis

Servei d’informació immediata i orientació telefònica

Aquest servei té com a objectiu orientar totes aquelles persones que pateixen directament o indirectament algun Trastorn de la Conducta Alimentària. Escoltant-les, ajudant-les a rebaixar la seva ansietat i a seguir unes pautes per afrontar la malaltia i buscar ajuda de manera efectiva.

El número general d’informació i ajuda telefònica és el 93 454 91 09. Atenem trucades de persones que provenen de tot l’Estat Espanyol i que demanen informació, orientació i ajuda. L’horari d’atenció és de dilluns a dijous de 10h a 14h i de 16h a 20h i divendres de 10h a 14h.

L'equip d'atenció i ajuda està format per persones qüalificades que segueixen un programa de formació permanent especilitzat. És un equip multidisciplinar format per voluntaris i persones contractades.

Comptem amb informació actualitzada de tots els centres de tractament públics i privats, de les prestacions econòmiques existents i d'altres recursos de caràcter social i legal en l'àmbit dels trastorns de la conducta alimentària, per a proporcionar informació complerta i actualitzada a les persones que consulten.


Servei d’entrevistes personalitzades

La ajuda pot ser sol.licitada tant per la persona afectada com per qualsevol membre de la família, amics o parella. En aquest espai qui sol.licita l'ajuda trobarà orientació, pautes, informació sobre la malaltia, recursos, escolta i suport.

Les funcions del serveis d'entrevistes personalitzades són:

 • Acollir a la persona que es dirigeix a nosaltres en la seva situació present i oferir-li un espai de comprensió, respecte i suport.
 • Ajudar a aflorar les principals qüestions i dubtes al voltant de la malaltia -causes, riscos, efectes- per a poder situar les necessitats concretes de la persona
 • Proporcionar les eines necessàries per a superar la situació, ja siguin recursos, pautes o informació sobre la malaltia i els tractaments
 • Concretar, si és necessari, una segona visita d'acompanyament
 • Informar sobre la resta de serveis de l'ACAB -Grups de suport, tallers, curs, conferències-

 

Servei de consultes per correu electrònic ((Necessites javascript per veure aquest correu-e))

Les consultes realitzades per correu electrònic es contesten de manera personalitzada. L’ús i les possibilitats de les tecnologies de la informació i la comunicació fan que moltes persones triïn comunicar-se amb nosaltres a través del correu electrònic.

Les persones que utilitzen aquest canal expliquen què observen en elles mateixes, com se senten i els seus dubtes. Amb les respostes que enviem intentem acompanyar-los en la decisió de buscar ajuda professional, d’explicar-ho als pares, la parella o els amics, de seguir el tractament que realitzen. Aquest servei també és utilitzat pels adolescents i els joves que han participat en el programa de formació per a la prevenció dels TCA i volen formular alguna demanda d’ajuda més personalitzada.

L’augment de la demanda virtual ens ha portat a dissenyar un programa específic d’acompanyament per correu electrònic que va començar a funcionar el 2004 i que compta amb un protocol específic d’actuació dirigit i revisat per especialistes en Trastorns del Comportament Alimentari.

 

Servei d'ajuda a famílies i afectats

L’ajuda a familiars i afectats consisteix a aprofundir en la vivència personal per tal d’objectivar-la i aportar eines per a una millor comprensió i actuació davant la malaltia i el tractament.

Formació específica en Trastorns del Comportament Alimentari

 • Proporcionar informació bàsica sobre els Trastorns del Comportament Alimentari: anorèxia nerviosa, bulímia nerviosa, trastorn per afartament i trastorn de la conducta alimentària no especificat. 
 • Assessorar sobre pautes d’actuació per ajudar a la persona afectada.
 • Desangoixar.

Grups de suport per a familiars 

Reunions de persones que es troben de manera voluntària per ajudar-se mútuament. En general, estan formats per persones que tenen un mateix problema o que es troben en una mateixa situació conflictiva.

El grup acompanya cadascun dels seus membres en l’expressió lliure de tots els sentiments, emocions i pensaments, sense judicar ni interpretar-ne cap.

Els Grups estan dirigits per persones  amb una formació específica per conduir la dinàmica del grup. El dinamitzador procura mantenir un clima de respecte, llibertat i confiança.

Horari Grups de pares i mares:

 • Dijous de 18 a 20h (Barcelona). Quinzenal

 

 

 • Família que acompanya amb amor i fermesa
 • Persona amb consciència de malaltia i motivació pel canvi
 • Escola que actua amb rapidesa i coneixement davant un cas
 • Tractament especialitzat
 • Millora significativa del pronòstic de curació