Fes-te soci/a

Fes possible #aturemlanorexia

Si vols fer-te soci/a, omple aquest formulari i contactarem amb tu.

    *En quotes de 5€ es realitzarà un cobrament trimestral
    En compliment del què indica el Reglament General de Protecció de Dades, (UE) 2016/679 de 27 d’abril, l’informem que vostè por exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió o oposició enviant un correu electrònic a acab@acab.org, indicant el dret que desitja exercir i identificant-se adequadament. També l’informem que té el dret de presentar una reclamació davant de l’ Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que s’han vulnerat els seus drets. Les seves dades es conservaran mentre es mantingui la relació i desprès durant els anys necessaris per la prescripció de les responsabilitats legals. Dono el meu consentiment al tractament de les meves dades personals per les finalitats descrites.

AVANTATGES D’IMPOSTOS:

D’acord amb la modificació de la llei 49/2002 sobre incentius fiscals per al mecenatge, que va entrar en vigor l’1 de gener de 2015, pot beneficiar-se d’interessants beneficis fiscals per a les seves donacions.

Les quantitats donades o satisfetes a les entitats i institucions previstes en la Llei 49/2002 que es destinin a la realització i desenvolupament d’activitats i programes prioritaris de mecenatge, tindran dret a una deducció de:

Base de la deducció, import fins Percentatge de la deducció

Fins a 150 euros 80 %
Resta base de deducció 35 %

 

Exemple: Aportant a l’any 100,00 €,  DE LA TEVA BUTXACA SORTIRAN 20,00 € . Hisenda et retornarà  80,00 €

A més, si en els dos períodes impositius immediats anteriors s’haguessin realitzat donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció a favor d’una mateixa entitat per import igual o superior, en cada un d’ells, a el de l’exercici anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció a favor d’aquesta mateixa entitat que excedeixi de 150 euros serà de l’40 per cent.