Fes-te soci/a

Fes possible #aturemlanorexia

Si vols fer-te soci/a, omple aquest formulari i contactarem amb tu.


AVANTATGES D’IMPOSTOS:

D’acord amb la modificació de la llei 49/2002 sobre incentius fiscals per al mecenatge, que va entrar en vigor l’1 de gener de 2015, pot beneficiar-se d’interessants beneficis fiscals per a les seves donacions.

Les quantitats donades o satisfetes a les entitats i institucions previstes en la Llei 49/2002 que es destinin a la realització i desenvolupament d’activitats i programes prioritaris de mecenatge, tindran dret a una deducció de:

Base de la deducció, import fins Percentatge de la deducció

Fins a 150 euros 80 %
Resta base de deducció 35 %

 

Exemple: Aportant a l’any 100,00 €,  DE LA TEVA BUTXACA SORTIRAN 20,00 € . Hisenda et retornarà  80,00 €

A més, si en els dos períodes impositius immediats anteriors s’haguessin realitzat donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció a favor d’una mateixa entitat per import igual o superior, en cada un d’ells, a el de l’exercici anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció a favor d’aquesta mateixa entitat que excedeixi de 150 euros serà de l’40 per cent.