Videoteca COVID19 i TCA

Laura Fernández, dietista i psicòloga especialista en TCA

Què puc fer com a cuidador/a davant aquesta asituació?


Laia Raventós, psicòloga especialista en TCA

Laia Raventós, psicòloga especialista en TCA

El  meu sistema immunitari està ressentit per tenir un TCA?


Laia Raventós, psicòloga  especialista en TCA

He de portar un control de pes mentre duri el confinament?


Laura Fernández, dietista i psicòloga especialista en TCA


Autocura i gestió de l’estrès