Fem possible #aturemlanorexia

 


SI ETS UNA EMPRESA

  • Organitzem conjuntament un esdeveniment corporatiu amb els teus empleats
  • Aporta una quota simbòlica mensual de 100€
  • També pots fer una contribució econòmicaES66 2100 3206 6622 0045 5164

Si alguna d’aquestes opcions t’interessa, posa’t en contacte amb nosaltres i segur que podrem fer moltes coses junts/es

Dept. Relacions externes / 934549109

 

SI ETS UN PARTICULAR

 

SI ETS UNA ESCOLA O UNA ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES

  • Organitzem un esdeveniment solidari per a recaptar fons per a l’associació i fer possible #aturemlanorexia

Si alguna d’aquestes opcions t’interessa, posa’t en contacte amb nosaltres i segur que podrem fer moltes coses junts/es

Dept. Relacions externes / 934549109

 

Si alguna d’aquestes opcions t’interessa, posa’t en contacte amb nosaltres i segur que podrem fer moltes coses junts/es

Dept. Relacions externes / 934549109

 


AVANTATGES D’IMPOSTOS:

D’acord amb la modificació de la llei 49/2002 sobre incentius fiscals per al mecenatge, que va entrar en vigor l’1 de gener de 2015, pot beneficiar-se d’interessants beneficis fiscals per a les seves donacions.

Les quantitats donades o satisfetes a les entitats i institucions previstes en la Llei 49/2002 que es destinin a la realització i desenvolupament d’activitats i programes prioritaris de mecenatge, tindran dret a una deducció de:

Base de la deducció, import fins Percentatge de la deducció

Fins a 150 euros 80
Resta base de deducció 35

 

A més, si en els dos períodes impositius immediats anteriors s’haguessin realitzat donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció a favor d’una mateixa entitat per import igual o superior, en cada un d’ells, a el de l’exercici anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció a favor d’aquesta mateixa entitat que excedeixi de 150 euros serà de l’40 per cent.