Es poden prevenir els TCA?

Les intervencions que es duen a terme en el marc de la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària, com l’anorèxia i la bulímia nervioses, dirigides a adolescents i joves, han de complir unes condicions que garanteixin la seva qualitat i els bons resultats.

Per aconseguir que la intervenció sigui de qualitat és fonamental que reuneixi dos condicions:

1. Prevenció Inespecífica

Fa uns anys es pensava que la millor manera de prevenir els trastorns de la conducta  alimentària era parlant específicament sobre que són aquestes malalties, quines conductes fan les persones afectades trastorn d’aquest tipus…Però aviat es va constatar que aquest procediment podia acabar obtenint resultats no desitjats, especialment entre aquells joves que ja presentaven certa predisposició a desenvolupar un trastorn de la conducta alimentària. Dit d’una manera planera, tota aquesta informació tan explícita sobre la patologia semblava “donar idees” als joves i augmentar la seva curiositat per les conductes de risc relacionades amb l’alimentació i el cos.

En aquests moments, la línia de prevenció que s’ha constatat més efectiva és la prevenció inespecífica. Aquesta estratègia d’intervenció té com a objectiu afavorir el desenvolupament d’habilitats i de recursos que permetin el creixement integral dels infants i els adolescents. Aquestes estratègies i habilitats (autoestima saludable, habilitats socials, una imatge corporal positiva, sentit crític vers la pressió social, foment d’un estil de vida saludable, etc .) es poden aplicar a moltes situacions de la vida dels joves. Promoure aquests  factors de protecció resulta efectiu per fer més resistents als nois i noies davant d’un possible trastorn de la conducta alimentària.

2. Expertesa dels professionals que dinamitzen l’activitat

Els professionals que estan més capacitats (per formació acadèmica i experiència laboral) per fer les intervencions preventives dels trastorns de la conducta alimentària són psicòlegs i psiquiatres especialitzats en trastorns del comportament alimentari.

Quines eines podem utilitzar per fomentar la protecció dels nostres joves davant dels TCA?

Intervencions en educació del criticisme envers els medis de comunicació. Fa referència a actuacions destinades a fer comprendre correctament als adolescents els missatges que rebem per part de la societat i els mitjans de comunicació, per tal que puguin “descodificar-los” correctament i puguin crear un pensament crític envers la figura, el pes i les dietes, buscant l’autoconeixement i l’autoacceptació.

Intervencions focalitzades a eliminar factors de risc. Té com a objectiu reduir la influència dels factors de risc com poden ser la interiorització de l’ideal de bellesa, la preocupació excessiva pel pes, fer dieta restrictiva, la baixa autoestima o el perfeccionisme, i promocionar actituds protectores com l’adquisició d’una imatge corporal positiva, el treball en habilitats socials, l’adquisició de tècniques de resolució de problemes, la millora de l’assertivitat o l’adquisició d’habilitats per fer front a la pressió social.

Per enfortir al subjecte i eliminar els factors de risc davant de la malaltia es recomanen programes que incideixen en:

 • Augmentar la capacitat per avaluar, acceptant o rebutjant, la importància dels factors socials.
 • Educar en una actitud crítica davant la pressió dels estereotips culturals.
 • Aclarir i jerarquitzar els valors personals.
 • Augmentar la resistència individual davant la pressió dels mitjans de comunicació.
 • Objectivar capacitats i expectatives per enfortir l’autoestima.
 • Potenciar l’autoestima dels fills, per aconseguir-ho és eficient elogiar-los per com són i reforçar positivament per tot allò que té a veure amb la seva personalitat i les seves habilitats en lloc del que té a veure amb l’aparença física.

Autoestima

L’autoestima és un concepte complex que es troba directament relacionat amb l’autoconcepte, és a dir amb aquesta idea que la persona té interioritzada al voltant de tots els seus pensaments i creences sobre si mateixa. Tots aquests elements que formen l’autoconcepte són fruit d’un anàlisi, valoració i interpretació que fa la persona de si mateixa tenint en compte els factors de personalitat individuals i la interacció amb l’entorn. En aquest sentit, l’autoestima es relaciona amb totes les emocions, sentiments i sensacions dirigits a un mateix, resultants de l’autoconcepte i de la percepció de vàlua sobre un mateix.

Perquè és important tenir una bona autoestima?

Una autoestima saludable és fonamental perquè afavoreix:

 • Un millor estat d’ànim i estat de benestar general
 • Motivació i energia per aconseguir fites i superar de forma saludable els fracassos
 • És un factor de protecció inespecífic. És a dir, redueix la probabilitat de patir problemes de caire psicològic i social de manera general.
 • Respecte cap a un mateix, posicionant-se des d’un comportament digne cap a un mateix
 • Capacitat d’autocura i de protegir els propis interessos legítims i drets
 • Fer ús de les pròpies habilitats i capacitat amb satisfacció

Què és necessari per tenir una bona autoestima?

 • Prendre consciència i acceptar-nos tal com són, aprenent a estimar aquelles part de nosaltres que ens agraden i també les que no.
 • Fer una valoració positiva de la nostra persona
 • Acceptar els errors i fracassos com quelcom natural de l’existència humana. “Donar-se permís per equivocar-se”
 • Elaborar fites realistes i abastables, la persecució de fites excessivament elevades pot comportar sentiments de frustració
 • Reconèixer la pròpia vàlua i el mèrit de ser estimat i respectat pels altres
 • Afavorir una imatge corporal positiva, ensenyant-los a acceptar les diferències entre les persones i a respectar a tothom independentment de com és el seu aspecte físic.

Imatge corporal

La imatge corporal és la representació mental que cada persona té sobre el seu propi aspecte físic. És com la persona es veu a si mateixa i com es percep quan es mira al mirall, és a dir, com la persona creu que és. La imatge corporal també té a veure amb els sentiments i emocions que experimenta la persona respecte a com percep el seu físic, com se sent amb i dintre del seu propi cos.

Com és una imatge corporal positiva?

 • La persona té una percepció clara i real sobre com és el seu cos.
 • És capaç de valorar i apreciar el seu cos, sent conscient de que només és una part del seu conjunt com a persona i que altres aspectes, com la personalitat, tenen un valor més important a l’hora de definir la seva identitat.
 • Se sent segur/a i còmode/a dintre del seu propi cos
 • Com és una imatge corporal negativa?
 • La persona té una percepció distorsionada del seu cos, veient-lo diferent de com és realment.
 • Se sent ansiós/a i avergonyit/da de sí mateix/a i de com és el seu físic.
 • Se sent incòmode i angoixat dintre del seu propi cos

Com es desenvolupa la imatge corporal?

El desenvolupament de la imatge corporal depèn en gran mesura de nosaltres mateixos, però inevitablement es veu influenciada també per les persones del nostre entorn i per la societat en general. Sovint rebem missatges, explícits i implícits, de familiars i amics sobre el nostre cos i sobre el valor de la imatge en l’actualitat. Els mitjans de comunicació també ens envien missatges sobre la importància de la imatge i el culte al cos, sovint missatges amb una influència molt negativa en el desenvolupament de la nostra imatge corporal, ja que solen mostrar com a models de bellesa cossos irreals i inassolibles.

A part dels diferents agents que es veuen implicats en el desenvolupament de la imatge corporal, hi ha un altre factor que incideix en aquesta: el procés natural de creixement i envelliment de les persones. Etapes vitals com la pubertat o la menopausa poden alterar la imatge corporal de la persona, ja que quan el nostre cos canvia experimentem canvis en les nostres emocions i sentiments també .

 

Imatge Corporal i TCA

Les persones amb una imatge corporal negativa tenen més risc de patir un TCA, així com de tenir una baixa autoestima, símptomes depressius i aïllar-se socialment. La clau per tenir una imatge corporal positiva que afavoreixi el nostre benestar és acceptar la forma natural del nostre cos, dominar les emocions i pensaments negatius sobre l’aspecte físic, i legitimar el nostre cos i a nosaltres mateixos com a persones valuoses i dignes de ser estimades.

 

Què puc fer per millorar la meva imatge corporal?

No podem canviar el nostre cos, però podem fer diverses coses per millorar com ens veiem. És important recordar que el que realment importa és com ens sentim amb el nostre propi cos, no com és en realitat. Parlar amb una persona de confiança, com un familiar o un amic, sobre els sentiments que tenim cap al nostre cos pot ajudar-nos a sentir-nos millor. En casos en què la imatge corporal està associada a una insatisfacció profunda és recomanable realitzar teràpia amb un professional de la salut mental.

Consells per tenir una imatge corporal positiva

 • Fes una llista de coses positives de tu mateix/a que no tinguin res a veure amb el físic.
 • Envolta’t de persones que et respectin i et facin sentir còmode/a.
 • Tracta el teu cos amb respecte i amabilitat, no el maltractis!
 • Promoure hàbits alimentaris i un estil de vida saludables.
 • Estima i accepta el teu cos. No oblidis que hi han  característiques que no podem modificar. Ens venen  donades per la suma de  factors genètics i de l’entorn. Estima’l i cuida’l! Ell serà el vehicle imprescindible per viure la teva vida plenament.

Hàbits de vida saludables Una alimentació equilibrada, la pràctica habitual d’exercici físic i un estil de vida saludable en general tenen un paper fonamental a l’hora de mantenir una bona salut, tant a nivell físic com psicològic. Dels molts beneficis resultants d’uns hàbits de vida saludables, un dels més importants és afavorir la prevenció de TCA i obesitat. El fet de que en els últims anys hagin incrementat tant els casos d’aquests trastorns ha fet necessari investigar sobre solucions per reduir i prevenir la incidència d’aquests trastorns. La conclusió de les diferents investigacions és molt clara: fer uns hàbits alimentaris saludables i fer activitat física són les pautes més eficients a l’hora de lluitar contra els TCA i l’obesitat.

 

En què consisteix un hàbit alimentari saludable?

Per fer un hàbit alimentari saludable és recomanable dur a terme una alimentació:

 • Variada, que inclogui diferents aliments de cara a obtenir tots els nutrients que necessitem. Els nutrients es divideixen en 5 grups: hidrats de carboni, proteïnes, greixos, vitamines i minerals. Però cap aliments els conté tots, per això és molt important fer una dieta variada.
 • Suficient, ja que ha de contenir la quantitat necessària per satisfer la demanda de nutrients del cos.
 • Adaptada. L’alimentació ha d’adaptar-se a les necessitats de cada persona. Per exemple, un adolescent i una persona gran tenen necessitats nutricionals diferents. Un esportista necessita més calories que una persona que treballa asseguda en una cadira davant d’un ordinador.
 • L’alimentació ha de ser agradable i plaentera. Si una persona de manera habitual pateix amb l’acte de l’alimentació, li recomanem que consulti un professional. Des de l’Associació contra l’anorèxia i la bulímia us podem orientar.

A continuació mostrem un recull de diferents materials que afavoreixen la presa de consciència sobre com es creen els anuncis publicitaris i sobre la necessitat de substituir el model de bellesa actual per un de més real i saludable. Des del famós vídeo viral que la firma Dove va llançar ja fa uns anys fins la recent creació a mans del dissenyador Nickolay Lamm de la nina Lammily, que li fa la competència a la Barbie des d’un cos real, saludable i estètic, compartim amb vosaltres aquests materials per tal de que siguin útils a l’hora de fomentar un sentit crític cap als mitjans de comunicació entre, sobretot, la població més vulnerable, és a dir, infants i adolescents.

 

El CAC, la CCMA i l’Obra Social “la Caixa” impulsen una campanya per fomentar l’esperit crític dels joves davant els continguts perjudicials a internet

L’objectiu de la campanya, que s’emmarca en el programa eduCAC, és apoderar els joves i alertar sobre els perills del ciberassetjament, de les fake news, de les amenaces a la privacitat digital i de les addiccions al joc i a les apostes en línia TV3 i Catalunya Ràdio emetran espots de la campanya i dedicaran diversos programes i informatius a tractar la manera d’abordar els perills de les noves tecnologies. Les emissores de l’Associació Catalana de Ràdio també emetran anuncis de la campanya En la campanya hi participen una desena d’influencers, que sumen més d’un milió de seguidors.

 

VÍDEO PAULA GONU “CUANDO ME OBSESIONÉ DEMASIADO

Podeu fer-li un cop d’ull al nostre canal de Youtube on tenim penjats alguns vídeos curtets sobre els Trastorns Alimentaris, com podem ajudar, les xarxes socials, etc.

Web Kilos de Autoestima