Equip tècnic i voluntaris

Coneix l’òrgan que regeix, administra i representa l’Associació.

Equip tècnic

Sara Bujalance Arguijo

Sara Bujalance Arguijo

Directora General
Mar Alegret Valdivia

Mar Alegret Valdivia

Responsable de Comunicació i Relacions Externes
Laura Fernàndez Sànchez

Laura Fernàndez Sànchez

Coordinadora de serveis d'atenció i de l'equip de voluntariat
Laia Raventós Fernández

Laia Raventós Fernández

Coordinadora del programa de prevenció i promoció de la salut i de l’Atenció a les famílies
Andrea Esquerdo

Andrea Esquerdo

Formadora de promoció de la salut i prevenció
Judit Ávila

Judit Ávila

Formadora de promoció de la salut i prevenció

Equip voluntari

Josep Navarro

Josep Navarro

Administració i comptabilitat
Abraham Hidalgo

Abraham Hidalgo

Suport informàtic
Olga Vidal

Olga Vidal

Atenció a les famílies
Lluís Blanch

Lluís Blanch

Atenció a les famílies
Eduard Estatuet

Eduard Estatuet

Atenció a les famílies
Anna Vilà

Anna Vilà

Atenció a les famílies
Teresa Raventós

Teresa Raventós

Atenció a les famílies
Clara Teixidor

Clara Teixidor

Atenció a les famílies
Ariana Sabaté

Ariana Sabaté

Atenció a les famílies
Rosa Calvet

Rosa Calvet

Atenció a les famílies
Cristina Molero

Cristina Molero

Atenció a les famílies
Júlia Benedicto

Júlia Benedicto

Ambaixadora de la lluita contra l'anorèxia i la bulímia
Carlota Font

Carlota Font

Ambaixadora de la lluita contra l'anorèxia i la bulímia
Melodi Agustí

Melodi Agustí

Ambaixadora de la lluita contra l'anorèxia i la bulímia .
Verònica

Verònica

Ambaixadora de la lluita contra l'anorèxia i la bulímia
Ainara Rivero

Ainara Rivero

Ambaixadora de la lluita contra l'anorèxia i la bulímia
Marilena

Marilena

Ambaixadora de la lluita contra l'anorèxia i la bulímia
Marina

Marina

Ambaixadora de la lluita contra l'anorèxia i la bulímia
Blanca

Blanca

Ambaixadora de la lluita contra l'anorèxia i la bulímia