Equip tècnic i voluntari

Coneix l’òrgan que regeix, administra i representa l’Associació.

Equip tècnic

Sara Bujalance Arguijo

Sara Bujalance Arguijo

Directora General
Montse Ramírez Faidell

Montse Ramírez Faidell

Responsable d'administració
Bàrbara Alcaide

Bàrbara Alcaide

Rble de servei d'atenció a les famílies
Ainara Rivera

Ainara Rivera

Responsable de Comunicació
Anna Figuer

Anna Figuer

Formadora Equip Prevenció
Sergi Lencina

Sergi Lencina

Formador Equip Prevenció
Maria Prieto

Maria Prieto

Formadora Equip Prevenció

Equip voluntari

Abraham Hidalgo

Abraham Hidalgo

Suport informàtic
Olga Vidal

Olga Vidal

Atenció a les famílies
Lluís Blanch

Lluís Blanch

Atenció a les famílies
Eduard Estatuet

Eduard Estatuet

Atenció a les famílies
Clara Teixidor

Clara Teixidor

Atenció a les famílies
Teresa Raventós

Teresa Raventós

Atenció a les famílies
Cristina Molero

Cristina Molero

Atenció a les famílies
Rosa Calvet

Rosa Calvet

Atenció a les famílies
Marta Vilademunt

Marta Vilademunt

Atenció a les famílies
Núria

Núria

Atenció a les famílies
Mireia Soler

Mireia Soler

Atenció a les famílies
Melodi Agustí

Melodi Agustí

Ambaixadora de la lluita contra l'anorèxia i la bulímia .
Leire @yotambienquisesercomoanaimia

Leire @yotambienquisesercomoanaimia

Ambaixadora de la lluita contra l'anorèxia i la bulímia
Ainara Rivera

Ainara Rivera

Ambaixadora de la lluita contra l'anorèxia i la bulímia
Marina

Marina

Ambaixadora de la lluita contra l'anorèxia i la bulímia
Alba

Alba

Ambaixadora de la lluita contra l'anorèxia i la bulímia
Flors Moreno

Flors Moreno

Ambaixadora de la lluita contra l'anorèxia i la bulímia
Sara

Sara

Ambaixadora de la lluita contra l'anorèxia i la bulímia
Núria

Núria

Ambaixadora de la lluita contra l'anorèxia i la bulímia
Marta

Marta

Ambaixadora de la lluita contra l'anorèxia i la bulímia
Montse

Montse

Ambaixadora de la lluita contra l'anorèxia i la bulímia
Bàrbara

Bàrbara

Ambaixadora de la lluita contra l'anorèxia i la bulímia