Missió, visió i valors

MISSIÓ

Ajudar les famílies i persones amb trastorns de la conducta alimentària i conscienciar la societat, les autoritats sanitàries i els mitjans de comunicació social dels greus perjudicis per a la societat, i, en especial, per a aquells col·lectius més vulnerables, com els infants, els adolescents, els joves o les dones, com a conseqüència de les malalties per Trastorns del Comportament Alimentari, principalment l’anorèxia i la bulímia.

 

VISIÓ

Aconseguir una societat saludable, amb una bona autoestima i una imatge corporal positiva, especialment entre el joves i infants.

 

VALORS

Els nostres valors són la solidaritat i l’empatia amb els que pateixen  algun trastorn de la conducta alimentària, que ens porta a tenir cura dels més fràgils a partir de l’experiència del propi patiment

Fa més de 30 anys que l’ACAB informa i orienta cada any  moltes persones afectades i als seus familiars, per tal que puguin identificar què els passa, quines solucions i recursos tenen al seu abast i els acompanyem durant tot el procés per tal que puguin recuperar i millorar la seva qualitat de vida i la salut.

L’ACAB treballa intensament per a crear consciència sobre el paper que l’anorèxia, la bulímia i els trastorns afins  tenen en la nostra societat i de la conveniència de dotar-nos de mecanismes eficaços de prevenció i d’ajut per als afectats.

Totes les activitats es duen a terme des de l’especialització i l’expertesa d’un equip de  professionals i de voluntaris que treballen conjuntament. El treball dels voluntaris és de gran importància atès que tenen un paper actiu ja sigui promovent i assumint la responsabilitat del desenvolupament d’alguna de les activitats que es duen a terme, i molts altres fan possible la vida de l’Associació simplement amb el suport moral i material que representa mantenir-s’hi com a socis.