LES NOSTRES OFICINES ROMANDRAN TANCADES TEMPORALMENT. OFERIM TOTS ELS NOSTRES SERVEIS TELEMÀTICAMENT.

Prevenció

Tenint en compte la definició de salut que estableix l’ Organització Mundial de la Salut, com “un estat de complet benestar físic, mental i social, i no només l’absència de malaltia” (OMS, 2019), el paper de la prevenció té un paper rellevant en la lluita per la nostra causa.

L’objectiu de la prevenció consisteix en reduir l’aparició i el desenvolupament dels trastorns de la conducta alimentària. Per aconseguir-ho, les estratègies preventives tenen per objectiu eliminar els factors de risc que afavoreixen l’ inici i manteniment d’aquests trastorns; a mida que es potencien els factors de protecció que redueixen la possibilitat de patir-los.

Seguint la classificació de la OMS, actualment es descriuen tres tipus de prevenció:

  • Prevenció primària: Destinada a persones sanes. Actua per reduir els factors de risc i fomentar els factors de protecció de manera que s’evita en la mesura de lo possible l’aparició del trastorn de la conducta alimentària.
  • Prevenció secundària: Està dirigida a la detecció precoç i intervenció primerenca amb l’objectiu d’aplicar les mesures pertinents per tal de que la malaltia no avanci.
  • Prevenció terciària: Es dur a terme una vegada la malaltia ja està instaurada i desenvolupada i consisteix a realitzar accions per mitigar l’impacte de la malaltia i prevenir recaigudes.

 


Es poden prevenir els TCA?

Coneix com es poden prevenir els TCA gràcies als professionals i les seves eines d’actuació en autoestima, imatge corporal positiva, promovent hàbits...

Més informació

Què es pot fer des de l’escola?

Senyals que poden indicar que alguna cosa no va bé i com actuar en cas de que pugui existir un TCA: parlar amb alumne, pares i actuar a l’escola.

Més informació

Què es pot fer des de casa?

Paper clau de la família per a la prevenció de conductes de risc i per a conèixer què fer o no en cas d’un possible trastorn de conducta alimentària.

Més informació

Oferta formativa de prevenció dels TCA

Aquí trobaràs tota la informació sobre el programa de prevenció de trastorns del comportament alimentari i promoció de la salut.

Més informació