Prevenció

Tenint en compte la definició de salut que estableix l’ Organització Mundial de la Salut, com “un estat de complet benestar físic, mental i social, i no només l’absència de malaltia” (OMS, 2019), el paper de la prevenció té un paper rellevant en la lluita per la nostra causa.

L’objectiu de la prevenció consisteix en reduir l’aparició i el desenvolupament dels trastorns de la conducta alimentària. Per aconseguir-ho, les estratègies preventives tenen per objectiu eliminar els factors de risc que afavoreixen l’ inici i manteniment d’aquests trastorns; a mida que es potencien els factors de protecció que redueixen la possibilitat de patir-los.

Seguint la classificació de la OMS, actualment es descriuen tres tipus de prevenció:

  • Prevenció primària: Destinada a persones sanes. Actua per reduir els factors de risc i fomentar els factors de protecció de manera que s’evita en la mesura de lo possible l’aparició del trastorn de la conducta alimentària.
  • Prevenció secundària: Està dirigida a la detecció precoç i intervenció primerenca amb l’objectiu d’aplicar les mesures pertinents per tal de que la malaltia no avanci.
  • Prevenció terciària: Es dur a terme una vegada la malaltia ja està instaurada i desenvolupada i consisteix a realitzar accions per mitigar l’impacte de la malaltia i prevenir recaigudes.

 


Es poden prevenir els TCA?

Coneix com es poden prevenir els TCA gràcies als professionals i les seves eines d’actuació en autoestima, imatge corporal positiva, promovent hàbits...

Més informació

Què es pot fer des de l’escola?

Senyals que poden indicar que alguna cosa no va bé i com actuar en cas de que pugui existir un TCA: parlar amb alumne, pares i actuar a l’escola.

Més informació

Què es pot fer des de casa?

Paper clau de la família per a la prevenció de conductes de risc i per a conèixer què fer o no en cas d’un possible trastorn de conducta alimentària.

Més informació

Oferta formativa de prevenció dels TCA

Aquí trobaràs tota la informació sobre el programa de prevenció de trastorns del comportament alimentari i promoció de la salut.

Més informació