Junta Rectora

La Junta Rectora és l’òrgan que regeix, administra i representa l’associació. L’Assemblea General Ordinària escull els membres de la Junta Rectora, que han de ser associats, i la durada del càrrec és de quatre anys.

 

Ramon Guàrdia Massó

Ramon Guàrdia Massó

President honorífic. In memoriam
Jaume Pagés Fita

Jaume Pagés Fita

President. Mestre, Enginyer Industrial. Catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya i Rector. Jubilat. Fundador de L'ACAB
Lluis Blanch Mas

Lluis Blanch Mas

Vicepresident
Olga Vidal Regard

Olga Vidal Regard

Secretària
Josep Toro Trallero

Josep Toro Trallero

Vocal . Psiquiatre i psicóleg clínic, professor emèrit de Psiquiatria de la UB' ex Cap del Servei de psiquiatria i psicologia infantil i Juvenil de l'Hospital Clínic de Barcelona.
Feliu Formosa Prat

Feliu Formosa Prat

Vocal
Teia Plana Turró

Teia Plana Turró

Vocal. Psiquiatra, coordinadora de la unitat de TCA del servei de psiquiatria i psicologia infanto juvenil de l'Hospital Cínic de Barcelona.
Rosa Calvet Martí

Rosa Calvet Martí

Vocal