Junta Rectora

La Junta Rectora és l’òrgan que regeix, administra i representa l’associació. L’Assemblea General Ordinària escull els membres de la Junta Rectora, que han de ser associats, i la durada del càrrec és de quatre anys.

Actualment està formada per:

Ramon Guàrdia Massó

Ramon Guàrdia Massó

President
Jaume Pagés Fita

Jaume Pagés Fita

Vicepresident
Olga Vidal Regard

Olga Vidal Regard

Secretària
Josep Toro Trallero

Josep Toro Trallero

Vocal
Feliu Formosa Prat

Feliu Formosa Prat

Vocal
Lluis Blanch Mas

Lluis Blanch Mas

Vocal
Teia Planes Turró

Teia Planes Turró

Vocal
Rosa Calvet Martí

Rosa Calvet Martí

Vocal