Treball en Xarxa

En la lluita per la nostra causa, considerem molt important el treball en xarxa amb diferents entitats i professionals relacionats amb els Trastorns de la Conducta Alimentària per tal de poder crear sinèrgies i treball en conjunt, amb l’objectiu de sumar força i aprenentatges.

 


Taula de Diàleg per a la prevenció dels Trastorns de la Conducta Alimentària

Coneix la plataforma per a conscienciar i sensibilitzar la població en tres temàtiques de treball: anorèxia i publicitat, anorèxia i internet i anorèxia i família.

Més informació

Consell Consultiu de Pacients de Catalunya

Òrgan permanent de participació i consulta amb les associacions de pacients de responsabilitat pública

Més informació

FEACAB – Federación Española de Asociaciones de Ayuda y Lucha contra la Anorexia y la Bulimia

FEACAB és una entitat que agrupa totes les associacions de familiars i afectats, que promou accions per tal de reforçar la seva tasca i acció social.

Més informació

Altres col·laboracions

Pla Director de Salut Mental i Addiccions de la Generalitat de Catalunya, Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, Fed. Catalana del Voluntariat Social

Més informació