Anorèxia i Bulimia a Internet

El monogràfic “Anorèxia i Internet” té per objectiu lluitar contra tot el contingut web que faci apologia als Trastorns de la Conducta Alimentària, les pàgines Pro-Ana i Pro-Mia; alhora que es treballa per oferir eines de protecció per tal de poder realitzar una navegació segura a través d’ Internet. Aquest monogràfic va tenir una gran implicació i compromís per part de diferents entitats i professionals, entre ells la Participació dels Mossos d’Esquadra, el CESICAT, el Consell d’ Audiovisuals de Catalunya, el Col·legi d’advocats de Barcelona, hospitals públics, privats, l’agència catalana del consum i també fundacions privades relacionades amb la salut mental.

Com es pot eliminar una web que fa apologia de l’anorèxia i la bulímia?

El Parlament de Catalunya va aprovat al març del 2019, de forma unànime, el Decret llei que actua contra les pàgines que fan apologia de l’anorèxia i la bulímia a Internet i xarxes socials a través de la modificació del Codi de Consum de Catalunya.

Aquesta modificació del Codi de Consum permetrà vigilar, investigar i, si és el cas, sancionar les empreses, plataformes i serveis digitals que, tot i tenir coneixement de l’existència d’aquest tipus de contingut en les seves plataformes, no duguin a terme accions per eliminar-los. D’aquesta manera, s’amplia la responsabilitat als intermediaris de les xarxes socials, que passen a ser també responsable de la difusió d’aquests continguts. L’incompliment d’aquestes obligacions, suposarà una infracció greu del Codi de Consum, que es podrà sancionar amb multes de fins a 100.000 euros.

Què permeten les modificacions realitzades en el Codi de Consum de Catalunya per controlar l’apologia dels TCA  a Internet i xarxes socials?

  • Concreta la definició de “trastorn alimentari” als efectes als efectes del Codi de Consum, entenent com a tals l’anorèxia i la bulímia, entre altres
  • S’inclou dins dels col·lectius que requereixen especial protecció a les persones susceptibles de patir trastorns alimentaris, com l’anorèxia i la bulímia, en les relacions de consum.
  • Dins els deures que han de complir les empreses, s’introdueix l’obligació de no dur a terme activitats relacionades amb la posada en el mercat de béns i serveis que fomentin o indueixin a les persones consumidores hàbits no saludables o trastorns alimentaris. En cas de no complir aquesta obligació, les empreses cometran una infracció de Codi de Consum
  • Es tipifica específicament com a infracció greu del Codi de Consum realitzar activitats de promoció, publicitat, oferta o qualsevol altra que fomenti o indueixi a les persones consumidores a l’adopció d’hàbits relacionats amb els trastorns alimentaris, com l’anorèxia i bulímia entre altres. Com a infracció greu, es pot sancionar amb  multes de fins a 100.000 euros.
  • S’amplia als intermediaris en els serveis de la societat de la informació la responsabilitat de la veracitat i legalitat de la informació que publiquen referent a l’àmbit dels trastorns alimentaris, des del moment en que coneixen o poden haver conegut –emprant una diligència normal— la manca de veracitat o la il·licitud dels continguts, i sempre que no actuïn de manera ràpida per a procedir a la retirada de les dades o faci impossible llur accés. Així, s’estén la responsabilitat a les empreses que ofereixin allotjament web a aquest tipus de pàgines, blocs, o xats, quan tinguin coneixement de que estan allotjant aquest tipus de continguts incitadors dels TCA.
  • Complementant l’anterior modificació, s’estableix que les persones, plataformes digitals o serveis online que cooperen o encobreixen una conducta infractora referent a l’àmbit dels trastorns de conducta alimentària són responsables de la mateixa, com a cooperadors o encobridors. Qualsevol persona, plataforma digital o servei online que actua com a intermediari, que conegui o pugui conèixer una conducta infractora n’és responsable si no adopta les mesures necessàries per suprimir o retirar els enllaços o els continguts afectats Aquestes modificacions permetran perseguir aquest tipus de continguts a la xarxa, actuant directament contra els hostings, de manera que siguin aquests el qui controlen els continguts que allotgen.

Per a més informació consulta el següent enllaç: El Govern aprova una modificació del Codi de consum per sancionar l’apologia de l’anorèxia i la bulímia a Internet.

Des de la nostra associació podem tramitar aquest tipus de denúncies. Si visualitzes alguna informació a la xarxa que faci apologia dels trastorns de la conducta alimentària pots denunciar-ho aquí

Finalment és important tenir en compte que tot i que les autoritats posin en marxa aquest tipus de mesures és important seguir actuant dins del marc de la prevenció dels Trastorns de la Conducta Alimentària, educant als més joves en un ús saludable de les noves tecnologies i una navegació segura.

En el següent enllaç podeu veure la Guia de navegació segura que va elaborar la Taula de Diàleg, en conjunt amb l’ Agència Catalana del Consum.