Altres col·laboracions

 

Pla Director de Salut Mental i Addiccions de la Generalitat de Catalunya

La Direcció General de Planificació i Avaluació de la Generalitat de Catalunya ha elaborat el Pla director de Salut Mental i Addiccions amb la col·laboració d’especialistes i experts i representants associatius, entre els quals hi ha l’ACAB.

S’han implantat mesures de diferent tipus, com ara:

  • Millora de la qualitat i eficiència de la xarxa.
  • Fusió de les xarxes d’addiccions i salut mental.
  • Promoció i prevenció de la salut mental.
  • Atenció i informació per a pacients i familiars.
  • Formació dels professionals de la salut.

 

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya

ACAB és entitat membre del CNJ  i treballen conjuntament per a la millora de la salut dels joves i per a la participació d’aquests en activitats, campanyes i projectes per a la seva millora.

 

Federació Catalana del Voluntariat Social

ACAB és entitat membre de la  Federació Catalana del Voluntariat Social -FCVS El voluntariat és una part fonamental i objectiu en si mateix de l’Associació Contra l’Anorèxia i la Bulímia que promouen la participaci ó cívica i ciutadana en els aspectes de salut i la prevenció.

 

Fòrum Català de Pacients

L’ACAB és membre Forum Català de Pacients que ha impulsat iniciatives com  la Universitat dels Pacients i que ha impulsat el Consell de Pacients de Catalunya