Fer un donatiu a l'ACAB

Socis o col·laboradors

Per què colaborar amb ACAB?

1
Treballar per aconseguir que totes les persones afectades per un TCA a Catalunya i les seves famílies rebin un tractament adequat.
2
Proporcionar un servei de suport psicosocial adreçat a persones afectades per un TCA a Catalunya i les seves famílies
3
Dur a terme diferents accions per prevenir els trastorns... i afavorir-ne la detecció precoç.
4
Visibilitzar els Trastorns de la Conducta Alimèntaria donant a conèixer a la societat en general la realitat que viuen les persones afectades per un TCA i les seves famílies
Col·labora amb ACAB

Fer un donatiu

Formulari de donatiu NEW

"*" indicates required fields

Pots fer el teu donatiu amb un ingrés al nostre número de compte corrent: ES66 2100 3206 6622 0045 5164

Consent*
També per Bizum
Amb
10 €

Col·labores en el manteniment d'activitats de prevenció de TCA dirigides a infància i adolescència, com ara tallers o xerrades

Amb
20 €

Podem fer l'acompanyament individualitzat de la família d'una persona afectada durant 1 mes

Amb
50 €

Ajudes al desenvolupament d'un taller de 2 sessions en línia per a cuidadors i cuidadores

Amb
100 €

Col·labores a proporcionar atenció telefònica immediata durant 3 hores al dia, de dilluns a divendres, durant 1 mes

Amb
300 €

Inverteixes en un mes de grups de suport psicosocial per a famílies: 2 sessions per setmana = 8 en total

Avantatges fiscals

Recupera fins un 80% de les teves aportacions

Persones físques
Deducció en quota íntegra (límit 10% base liquidable)
Fins a 150€ de donació
Resta de donacions a partir de 150€
80%
35%
40%
Dels primers 150€ que dones, et dedueixes 120€
A partir dels següents 150€
Quan en el exercici i en els dos anteriors s'hagi donat un import igual o superior a la mateixa entitat
Persones jurídiques
Deducció en quota íntegra (límit 10% base liquidable)
35%
40%
Quan en el exercici i en els dos anteriors s0hagi donat un import igual o superior a la mateixa entitat