Anorèxia i Bulimia en la Publicitat

L’inici d’aquest monogràfic va realitzar-se inicialment a l’any 2010 de la mà de la Fundació Imatge i Autoestima, a partir de l’assessorament de diferents professionals. Més endavant, a l’any 2012 va ser quan la Taula de Diàleg va reprendre aquesta temàtica per tal de seguir treballant i fer més efectiva la tasca anterior. Fomentar una imatge corporal positiva i una bona autoestima en els ciutadans i ciutadanes és un dels principals objectius de la Taula de Diàleg per a la prevenció dels Trastorns de la Conducta Alimentària. Per poder fer-ho efectiu, la Taula de Diàleg impulsa la revisió i adhesió del sector de la publicitat i medis de comunicació, al Decàleg de bones pràctiques sobre el foment de l’autoestima i la imatge corporal.

Aquest decàleg quedaria resumit en els següents aspectes:

  1. Promoure una diversitat d’imatges corporals adaptades a la realitat que fomentin la salut.
  2. Fomentar la diversitat corporal i el respecte a tot tipus de cossos.
  3. Evitar promoure conductes de risc i/o dietes no saludables.
  4. Divulgar estils de vida i hàbits alimentaris saludables evitant la difusió de mites alimentaris erronis i falses creences.
  5. Potenciar una bona autoestima anant més enllà de l’aparença física.
  6. Rebutjar els ideals estètics no realistes que posin en risc la salut de les persones.
  7. Protegir la població infantil, en horaris restringits, de missatges contradictoris i/o contraris a un estil de vida saludable.
  8. Vetllar especialment per la salut de la població adolescent, el col•lectiu més vulnerable a sentir insatisfacció corporal.
  9. Lluitar contra la saturació de missatges dirigits a la dona que donen lloc a insatisfacció corporal.
  10. Mostrar sensibilitat i rigor per part dels medis de comunicació, en el tractament de temàtiques que englobin els trastorns de la conducta alimentària.

Per veure el decàleg en la seva versió completa consulteu el següent enllaç.