08 de març: Dia de les Dones

Tot i que en les darreres dècades s’ha avançat en matèria d’igualtat de gènere encara queda molt per fer. En ple 2019 les dones encara pateixen discriminació en diversos àmbits de la seva vida pel simple fet de ser dones. La bretxa salarial, la sobrecàrrega en les tasques de cura i domèstiques, el sostre de vidre, el terra enganxós, la violència de gènere…Des de l’Associació Contra l’Anorèxia i la Bulímia volem recordar que 9 de cada 10 casos de trastorns de la conducta alimentària afecten a dones i que un dels factors que afavoreixen aquesta dada és la pressió social que, especialment les dones, pateixen actualment i que considerem inaceptable i perjudicial per a la salut, benestar emocional i satisfacció corporal d’aquestes.

“Matant-nos suaument” és el títol del llibre i documental de la Dra. Jean Kilbourne, en els que fa un anàlisi exhaustiu de la imatge de la dona a publicitat i de la forma en com això afecta la salut de les dones. Recuperem una de les conferències de la Dra. Kilbourne, amb motiu del Dia de les Dones, per denunciar la pressió que actualment pateixen les dones en relació a la seva imatge corporal:

Killing us softly (Matant-nos suaument. Subtitols en espanyol)

Aprofitem per recordar-vos que des de l’Associació Contra l’Anorèxia i la Bulímia, en col·laboració amb la Fundació Imatge i Autoestima, portem a terme el programa de prevenció de trastorns de la conducta alimentària i promoció de la salut “Quan no t’agrades, emmalalteixes”, que inclou activitats per a famílies, professionals i per a infants i joves, amb l’objectiu d’empoderar-los davant d’aquesta pressió social reforçant els factors de protecció davant els trastorns de la conduca alimentària: una autoestima saludable, una imatge corporal positiva, un estil de vida saludable i el desenvolupament d’un sentit crític vers el model de bellesa actual.