Recursos de tractament de TCA

Recursos sanitaris

En aquest apartat hi podeu trobar el llistat de centres de tractament especialitzat públics i privats de Catalunya. Us recomanem especialment que contacteu amb nosaltres, us ajudarem a trobar el recurs més adequat a la vostra situació personal, familiar i econòmica, us podem informar sobre el funcionament i tipus de tractaments, i també sobre altres recursos econòmics i socials.

Per a més informació us preguem que contacteu:

Telèfon:  93 454 91 09.

Via mail: consulta@acab.org

Us oferim un servei d’ajuda i informació anònim, proper i gratuït.

 • Associacions d’Espanya
 • Hospitals públics de Catalunya
 • Centres privats i concertats de Catalunya
 • Adreces d’interès

DIRECTORI DE RECURSOS

 

Drets sanitaris

Les famílies de persones afectades per un trastorn del comportament alimentari s’enfronten a un procés de tractament complex i llarg, en el que solen originar-se dubtes respecte al propi tractament i als professionals.

Aquests dubtes es poden incrementar quan la persona afectada no col·labora en el tractament per manca de consciència de malaltia i qüestiona als professionals i el propi tractament.

En cas de dubte en relació a si una actuació sanitària és o no correcte et recomanem que ens contactis

Quins són els drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l’atenció sanitària?

 • Drets relacionats amb la igualtat i la no – discriminació de les persones
 • Drets relacionats amb l’autonomia de la persona
 • Drets relacionats amb la intimitat i la confidencialitat
 • Drets relacionats amb la constitució genètica de la persona
 • Drets relacionats amb la investigació i la experimentació científiques
 • Drets relacionats amb la prevenció de la malaltia i la promoció i protecció de la salut
 • Drets relacionats amb la informació assistencial i l’accés a la documentació clínica
 • Drets relacionats amb l’accés a la atenció sanitària
 • Drets relacionats amb la informació general sobre els serveis sanitaris i la participació dels usuaris
 • Drets relacionats amb la qualitat assistencial

Drets relacionats amb la igualtat i la no-discriminació de les persones

 • Dret a l’atenció sanitària i als serveis de salut.
 • Dret a gaudir, sense discriminació, dels drets reconeguts a la carta de drets i deures.
 • Drets dels col·lectius més vulnerables davant de situacions sanitàries específiques.

En els TCA, quines són les comorbiditats més freqüents?

La comorbiditat en els TCA sol ser freqüent. Els més comuns són:

 • Trastorns relacionats amb substàncies
 • Trastorns d’ansietat
 • Trastorns obsessius-compulsius (TOC)
 • Trastorns de la personalitat
 • Trastorns de l’estat d’ànim
 • Trastorns del control dels impulsos
 • Diabetis mellitus
 • Obesitat
 • Síndromes de mala absorció

Recursos socials:

PÚBLICS:

Serveis Socials

PRIVATS:

FUNDACIÓ FITA 

93 144 00 59  / projectes@fundacion-ita.org

Adreça: C/ Nicaragua, 23, 08029 Barcelona

Edats ateses: Persones a partir dels 16 anys.

Responsable: Mercedes Galán (Direcció Fundació FITA), Meritxell Lozano (Projectes Socials)

Serveis oferts:

Pisos Terapèutics de Transició a la Vida Autònoma: Habitatges amb suport professional i d’estada limitada per a persones en fase d’inclusió social i/o laboral. Joves i adults a partir de 18 anys que hagin realitzat tractament hospitalari per TCA o TC (24h o HD) i requereixin un suport i entrenament en hàbits i rutines en la fase final del tractament.

Acompanyament Social individualitzat: Des de l’acompanyament social es treballa per facilitar l’assoliment dels objectius vitals que es marquen les persones afectades de TCA i/o TC per millorar la seva autonomia i qualitat de vida en les àrees laboral, formativa, relacional i d’oci.

Acompanyament a la pròpia llar: definició d’un projecte individualitzat que estableixi les condicions necessàries per a promoure que la persona afectada de TCA/TC pugui viure de forma autònoma en un pis propi o compartit (amb familiars o no). Facilitant les eines i l’entrenament a la pràctica adient per a poder-ho fer. L’acompanyament té caire temporal i objectius concrets i mesurables.

Servei d’Orientació laboral i ocupacional: espai d’orientació laboral i ocupacional,  amb l’objectiu de millorar la ocupabilitat de la persona, definir un projecte professional i accedir al mercat de treball amb el suport i acompanyament necessari per garantir la seva inserció laboral. Servei adreçat a persones afectades de TCA, TC i si s’escau els seus familiars i cuidadors.