30 novembre, 2020

El 34% de les adolescents ha fet dieta per aprimar

Un 34% de les adolescents d’entre 12 i 16 anys han fet dieta per aprimar-se sense control mèdic; en el cas dels nois és d’un 22%.
Aquestes dades posen de manifest el perill de les dietes sense control, ja que suposen un desencadenant d’un trastorn de la conducta alimentària com l’anorèxia o una bulímia.
La dada encara és més alarmant si observem que més del 50% ho ha acompanyat de conductes de risc: vòmits, saltar-se àpats o menjar menys. Conductes molt perilloses determinants per patir un TCA.

Resultats de l’enquesta del curs 2019-2020