La Generalitat de Catalunya podrà sancionar les empreses que facin apologia dels TCA amb multes de fins a 100.000 euros

Aquest matí el Parlament de Catalunya ha aprovat, de forma unànime, el Decret llei que actua contra les pàgines que fan apologia de l’anorèxia i la bulímia a Internet i xarxes socials a través de la modificació del Codi de Consum de Catalunya. Aquesta mesura neix de la feina duta a terme per la Taula de Diàleg per a la Prevenció dels TCA, co-liderada per l’Agència Catalana de Consum i l’Associació Contra l’Anorèxia i la Bulímia, durant el monogràfic “Anorèxia i Internet”, des del 2014 fins al 2016.

Aquesta modificació del Codi de Consum permetrà vigilar, investigar i, si és el cas, sancionar les empreses, plataformes i serveis digitals que, tot i tenir coneixement de l’existència d’aquest tipus de contingut en les seves plataformes, no duguin a terme accions per eliminar-los. D’aquesta manera, s’amplia la responsabilitat als intermediaris de les xarxes socials, que passen a ser també responsable de la difusió d’aquests continguts. L’incompliment d’aquestes obligacions, suposarà una infracció greu del Codi de Consum, que es podrà sancionar amb multes de fins a 100.000 euros.

Què permeten les modificacions realitzades en el Codi de Consum de Catalunya per controlar l’apologia dels TCA  a Internet i xarxes socials?

  • Concreta la definició de “trastorn alimentari” als efectes als efectes del Codi de Consum, entenent com a tals l’anorèxia i la bulímia, entre altres
  • S’inclou dins dels col·lectius que requereixen especial protecció a les persones susceptibles de patir trastorns alimentaris, com l’anorèxia i la bulímia, en les relacions de consum.
  • Dins els deures que han de complir les empreses, s’introdueix l’obligació de no dur a terme activitats relacionades amb la posada en el mercat de béns i serveis que fomentin o indueixin a les persones consumidores hàbits no saludables o trastorns alimentaris. En cas de no complir aquesta obligació, les empreses cometran una infracció de Codi de Consum
  • Es tipifica específicament com a infracció greu del Codi de Consum realitzar activitats de promoció, publicitat, oferta o qualsevol altra que fomenti o indueixi a les persones consumidores a l’adopció d’hàbits relacionats amb els trastorns alimentaris, com l’anorèxia i bulímia entre altres. Com a infracció greu, es pot sancionar amb  multes de fins a 100.000 euros.
  • S’amplia als intermediaris en els serveis de la societat de la informació la responsabilitat de la veracitat i legalitat de la informació que publiquen referent a l’àmbit dels trastorns alimentaris, des del moment en que coneixen o poden haver conegut –emprant una diligència normal— la manca de veracitat o la il·licitud dels continguts, i sempre que no actuïn de manera ràpida per a procedir a la retirada de les dades o faci impossible llur accés. Així, s’estén la responsabilitat a les empreses que ofereixin allotjament web a aquest tipus de pàgines, blocs, o xats, quan tinguin coneixement de que estan allotjant aquest tipus de continguts incitadors dels TCA.
  • Complementant l’anterior modificació, s’estableix que les persones, plataformes digitals o serveis online que cooperen o encobreixen una conducta infractora referent a l’àmbit dels trastorns de conducta alimentària són responsables de la mateixa, com a cooperadors o encobridors. Qualsevol persona, plataforma digital o servei online que actua com a intermediari, que conegui o pugui conèixer una conducta infractora n’és responsable si no adopta les mesures necessàries per suprimir o retirar els enllaços o els continguts afectats Aquestes modificacions permetran perseguir aquest tipus de continguts a la xarxa, actuant directament contra els hostings, de manera que siguin aquests el qui controlin els continguts que allotgen.

Per a més informació: El Govern aprova una modificació del Codi de consum per sancionar l’apologia de l’anorèxia i la bulímia a Internet