L’Associació contra l’anorèxia i la bulímia va posar en marxa una enquesta durant els curs escolar 2018-19 a joves d’entre 12 i 16 anys d’escoles de tot Catalunya.

L’enquesta analitzava el comportament i hàbits relacionats amb la vida saludable dels adolescents.

L’Associació contra l’anorèxia i la bulímia va posar en marxa una enquesta durant els curs escolar 2018-19 a joves d’entre 12 i 16 anys d’escoles de tot Catalunya. Les dades recollides provenen de 777 enquestes administrades a 14 centres educatius de Catalunya durant els mesos de març a juny del 2019.

Algunes de les dades més rellevants que s’extreuen d’aquesta enquesta són:

  • Un 23% dels adolescents d’entre 12 i 14 anys han fet dieta per aprimar-se sense control mèdic; un 45% són  noies i només un 4%, nois.
  • El 39% dels adolescents afirma haver rebut burles i crítiques pel seu físic.
  • Un 8% dels enquestats creu que pot estar patint un problema d’alimentació.

Per més informació consulteu l’arxiu adjunt (nota de premsa enquesta).